Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid, esimeheks on kooli direktor ning aseesimeheks õppealajuhataja. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud toimuvad 2022/2023. õppeaastal:

18. oktoober 2022

29. november 2022

14. märts 2023 

9. juuni 2023

16. juuni 2023

28. august 2023

 

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid, esimeheks on kooli direktor ning aseesimeheks õppealajuhataja. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud toimuvad 2022/2023. õppeaastal:

18. oktoober 2022

29. november 2022

14. märts 2023 

9. juuni 2023

16. juuni 2023

28. august 2023